Zonterapi - Historik

Denna bild är den äldsta dokumentationen som åskådliggör bruket av zonterapi. Den har grävts fram ur en läkares grav i Egypten och härrör från ca 2500-2330 f Kr.

Zonterapins ursprung är inte helt känt, det finns olika teorier om detta.

Säkert är att denna behandlingsmetod har tillämpats i flera tusen år.

En teori säger att den föddes i Kina 5000 år f Kr, man vet också att det tillämpats i såväl Egypten som Indien.

Bruket att tillämpa tryck på fötternas reflexzoner har utövats av generationer av nordamerikas indianer, enligt en teori fick de den kunskapen till sig av Inkas.

I centraleuropa användes och tillämpades zonterapin så långt tillbaka som på 1300-talet. 1582 skrev Dr Adamus och Dr Atatis en bok i ämnet.

Amerikanen Dr William Fitzgerald kom i slutet av 1800-talet i kontakt med zonterapin i Wien och började då forska i ämnet. Han är den som la grunden till dagens zonterapi tillsammans med Eunice Ingham som var den som utvecklade "kartan" över fotens reflexzoner.

Källa: Inge Dougans, Reflexologi & Meridianterapi