Vad har du för nytta av Coaching?

  • Coachingen hjälper dig att se möjligheterna när du har problem, dilemman eller ouppfyllda drömmar.

  • Coaching är bra när du känner att du behöver hjälp att komma vidare.

  • Coaching är bra när du vet vad du vill, men inte
    kommer till skott.

  • Coaching är bra när du inte vet vad du vill och vill hitta svaren inom dig.

  • Coaching är bra när du har ett mål, men behöver hjälp med att hitta vägen dit.