Zonterapi Linköping - Corazone 18 års erfarenhet

Coaching

Vad är coaching?

Coaching är en samtalsmetodik som hjälper människor att växa och utvecklas. 
En coach ger inga expertråd eller serverar färdiga lösningar på problemen, utan sporrar sin klient att lösa problemet genom att hitta sina egna lösningar.
Coachen ställer kraftfulla frågor som hjälper klienten att komma till insikt och hitta svaren inom sig.
Coachens uppgift är att utforska, klargöra och arbeta med det som klienten vill uppnå, samt uppmuntra till egen utforskning och ta fram egna lösningar och strategier.
Coachen fungerar som ett bollplank, någon som peppar och ger utmaningar
Det är du som bestämmer agendan och förväntas vara aktiv mellan samtalen.
Coachen arbetar med nutid och framtid
Coachingrelationen bygger på förtroende och närhet. Coachen har tystnadsplikt.
Coaching är ingen terapiform och ersätter inte terapi.

Nyttan med coaching?

  • Coachingen hjälper dig att se möjligheterna när du har problem, dilemman eller ouppfyllda drömmar.

  • Coaching är bra när du känner att du behöver hjälp att komma vidare.

  • Coaching är bra när du vet vad du vill, men inte 
    kommer till skott.

  • Coaching är bra när du inte vet vad du vill och vill hitta svaren inom dig. 

  • Coaching är bra när du har ett mål, men behöver hjälp med att hitta vägen dit.

Coaching - hur går det till?

Coaching kan ske antingen genom personliga möten eller telefon.

Lagom intervall är 2-3 ggr per månad under minst 3 mån för att nå bästa resultat för personlig utveckling. Andra varianter är förstås möjliga utifrån de behov eller önskemål som gäller just dig.

Inom coaching är det viktigt kunna skapa förtroende och närhet, därför är det första inledande samtalet gratis.

Dels för att du ska kunna känna efter om detta är nåt som passar dig och dels för att vi ska känna efter om det stämmer mellan oss rent personkemimässigt.

Först därefter sluter vi ett avtal om hur många gånger vi ska ses och hur ofta.
Var vi träffas bestämmer du och jag tillsammans. Coachingen kan bedrivas i min lokal, per telefon eller annan plats och form som vi kommer överens om.

Rekommenderar 60 min coaching, men erbjuder även 30 och 45 min.