Vad är Coaching?

Coaching är en samtalsmetodik som hjälper människor att växa och utvecklas.

En coach ger inga expertråd eller serverar färdiga lösningar på problemen, utan sporrar sin klient att lösa problemet genom att hitta sina egna lösningar.

Coachen ställer kraftfulla frågor som hjälper klienten att komma till insikt och hitta svaren inom sig.

Coachens uppgift är att utforska, klargöra och arbeta med det som klienten vill uppnå, samt uppmuntra till egen utforskning och ta fram egna lösningar och strategier.

Coachen fungerar som ett bollplank, någon som peppar och ger utmaningar

Det är du som bestämmer agendan och förväntas vara aktiv mellan samtalen.

Coachen arbetar med nutid och framtid

 Coachingrelationen bygger på förtroende och närhet. Coachen har tystnadsplikt.

Coaching är ingen terapiform och ersätter inte terapi.